Paldies, mēs ar jums sazināsimies

Pieteikties

Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Vai gribat pārslēgties uz mājas lapu, kas paredzēta 8.-12. klasei?

PALIKT PĀRSLĒGTIES

Tālmācības vidusskola - veiksmīgu cilvēku izvēle

VIDUSSKOLA.COM – vidējā izglītība internetā, neapmeklējot skolu

10 iemesli izvēlēties mūs:

 1. Tālmācība – mācības 100% internetā;
 2. Iespēja pabeigt 2 klases 1 gada laikā (MK noteikumi Nr.591, p. 46);
 3. 100% nokārtoti Valsts eksāmeni;
 4. Iespēja uzsākt mācības arī pēc 1. septembra;
 5. Atlaides mācībām par sasniegumiem sportā un olimpiādēs mācoties mūsu skolā;
 6. Pietiekami augsts zināšanu līmenis veiksmīgai iestājeksāmenu kārtošanai augstskolās;
 7. Iespēja uzsākt mācības jebkurā klasē un semestrī – no 7. līdz 12. klasei;
 8. Ideāla cenas un kvalitātes attiecība;
 9. Iestāšanās jebkurā vecumā: mūsu jaunākais izglītojamais – 12 gadi, vecākais – 49 gadi;
 10. Mācību priekšmetu konsultācijas gan klātienē, gan tiešsaistē.

Jautājumi un atbildes par tālmācību:

Kurā klasē var iestāties?

Var iestāties jebkurā klasē – no 7. līdz 12.

Kad var iestāties skolā?

Varat uzsākt mācības VIDUSSKOLA.COM jebkurā laikā. Pārnāciet uz VIDUSSKOLA.COM, mēs ieskaitīsim Jūsu iepriekš iegūtos vērtējumus un Jūs varēsiet turpināt mācības tālmācībā.

Kādā valodā notiek mācības?

Mācības notiek gan latviešu, gan krievu valodā.

Kādas mācību programmas var apgūt?

 • Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) programma
 • Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) mazākumtautību programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

Vai mācību programmas ir akreditētas?

Visas skolā apgūstamās mācību programmas ir akreditētas. Ar akreditācijas dokumentiem var iepazīties šeit

Kādu dokumentu es saņemšu pēc skolas absolvēšanas?

Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" izsniedz Valsts atzītus dokumentus:

 • atestāts par vispārējo vidējo izglītību,
 • apliecība par pamatizglītības ieguvi.

Šie dokumenti ir skolas beidzēja pilnvērtīgu un vispusīgu zināšanu apliecinājums, kuros nav norādīts vai mācības notikušas klātienē, vai neklātienē.

Kādā vecumā var iestāties skolā?

Nav nozīmes, cik Jums ir gadu. Nezaudējiet laiku, mēs Jūs gaidām jau šodien.

Kāda ir ārpus mācību dzīve skolā?

Mūsu izglītojamo pašpārvalde pastavīgi organizē ārpus mācību pasākumus, pievienojieties arī Jūs izglītojamo pašpārvaldei.

Mūsu skolēni:

 • piedalās lekcijās un semināros par dažādām aktuālām tēmām;
 • apmeklē interesantas un aizraujošas ekskursijas;
 • publicē savu avīzi.

Vēlaties uzzināt vairāk? Uzdodiet savu jautājumu šeit vai zvaniet pa tālruni +371 28 310 100

Tālmācības vidusskola „Rīgas 1. vidusskola” NOLIKUMS

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Palikuši jautājumi?

Jautājiet un saņemiet izsmeļošu atbildi!